badania

Tadek 10.02.2021

Źródłem wiedzy z zakresu zarządzania są między innymi analizy branżowe. Badania te są często przeprowadzane przez firmy i instytucje w celu uzyskania odpowiednich danych. Najczęściej stosowaną metodą są badania rynku. Jest to koszt jednorazowy. Pozwala uniknąć żmudnego przygotowywania różnych dokumentów, rap


Czytaj więcej...